Mezőszilas Község Önkormányzata    


Mezőszilas Község ivóvízminőség-javítása

A kedvezményezett neve:Mezőszilas Község Önkormányzat
A támogatás összege:129 999 999 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban):86,956521%
A projekt címe:Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása
A projekt azonosítószáma:KEHOP-2.1.3-15-2017-00078
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.06.30.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mezőszilas.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához. Az elszámolandó rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át.


Az oldalon található tartalom Mezőszilas Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign