Mezőszilas Község Önkormányzata    Híreink

Szilasi kavalkád

Hivatalos Közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a 40/2020. (III.11.) rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett i. Erre való tekintettel a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Hivatalos Közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a 40/2020. (III.11.) rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett i. Erre való tekintettel a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Hivatalos Közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a 40/2020. (III.11.) rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett i. Erre való tekintettel a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztató

Tájékoztató a keresetlevél elektronikus benyújtásáról a közigazgatási és a birtokvédelmi perekben


A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. §-a és a 341/J. §-a rendelkezései szerint – figyelemmel a Pp. 397/I. § (2) bekezdés b) és c) pontjára – a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben és a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton köteles benyújtani.

 Bővebben


Az oldalon található tartalom Mezőszilas Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign