Mezőszilas Község Önkormányzata    

Tisztelt Olvasó! Kedves Falubelim!

Polgármesterként engem egy érdek vezérel: Megőrizni falunk működőképességét, fenntartani az elért színvonalat, átgondoltan készülni (felkészülni) a következő évek gazdálkodási, fejlesztési feladataira.

Azt vállaltam, hogy a képviselő-testület ez irányú támogatásával:

2007-2008-ban megoldom településünk lakói előtt ismert problémákat, illetve ezzel párhuzamosan az alábbi feladatokat:

 • meghozom a szükséges működésbeli, finanszírozási intézkedéseket, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
 • garantálom intézményeink biztonságos, ámde racionális működését, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
 • növelem a falu saját, szabadon felhasználható bevételeit, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
 • új alapokra helyezem a községi vagyonnal való gazdálkodást, - MEGVALÓSULT! - FOLYTATÓDIK!*
 • felújíttatom mindkét ravatalozónkat, - MEGVALÓSULT!*
 • pályázati források felhasználásával folytatom az útfelújításokat, - MEGVALÓSULT, FOLYTATÓDIK!*
 • a ciklus során megvalósítom az általános iskola felújítását, - MEGVALÓSULT!*
 • a község rendjét, tisztaságát és közbiztonságát egy éven belül érzékelhetően javítom, - REND, TISZTASÁG JÓ, KÖZBIZTONSÁG VÁLTOZÓ; - FELADATOT JELENT!*
 • kiemelt feladatomnak tartom új foglalkoztatási lehetőség megteremtését a faluban, amelynek konkrét előkészítése folyamatban van, - A TÁMOGATÁSI RENDSZER, FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK VÁLTOZÁSA MIATT MEGHIÚSULT!*
 • a munkanélküliség csökkentése, a szociálisan rászorulók foglalkoztatása érdekében kihasználom a közmunka és közhasznú foglalkoztatás pályázati lehetőségeit, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
 • a falu fejlődését, javát szolgálandó, - maximálisan élni fogok a kistérségi együttműködésben rejlő előnyökkel, - 2012-IG MEGVALÓSULT! ÚJ KIHÍVÁSOKAT JELENT!*
 • bátran fogok élni a jogszabályok biztosította lehetőségekkel és megkövetelem betartásukat is, - MEGVALÓSULT,- FELADATOT JELENT!*
 • támaszkodni fogok a civil és társadalmi szervezetek, vállalkozók és vállalkozások együttműködésére, szerepvállalására és a társadalmi nyilvánosságra. - JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖLCSÖNÖS TISZTELET, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁT FELELŐSSÉG ÉS NYILVÁNOSSÁG (tv) JELLEMZI!*

Az általam elérhetőnek tartott feladatok felelős számbavételével és közös megoldásában való érdekeltségünkkel felelősségteljes együttműködést kínálok mindenkinek és erre szeretnék szövetkezni mindenkivel!

Önöktől együttműködést és támogatást kérek! - A TELEPÜLÉS TÖBBSÉGÉTŐL MEGKAPTAM! - KÖSZÖNÖM! A JÖVŐBEN IS SZÁMÍTOK MINDEN FALUBELIM TÁMOGATÁSÁRA!*

Kérdéseivel, észrevételivel, javaslataival forduljon bizalommal hozzám és hivatalunk munkatársaihoz!


* A feladatvállalások személyes értékelésével kiegészítve 2013. november 20-án.


Tisztelettel:


Magyar József

polgármester


Az oldalon található tartalom Mezőszilas Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign